Konsulter vid väg, bro och markentreprenader

Konsulter vid väg, bro & markentreprenader. Vi har mångårig erfarenhet att driva och delta i olika former av projekt och kan utföra flera typer av uppdrag. Vi utför projektering, kompletta bygghandlingar, entreprenad besiktningar, bygg-och projektledning och projekteringsledning samt broinspektioner. Detta är något av vad vi kan erbjuda våra kunder.

Jan-Olof Göransson startade G2 Brokonsult 1997 och har sedan starten specialiserat sig på projekt inom anläggningsbranschen. Jan-Olof har ett långt förflutet som entreprenör inom väg- och anläggning, både som anställd och som egen företagare. Vi har ett aktivt samarbete med Bobecks Bygg- och Konsult AB i Aneby, Bygg och Geokonstruktioner i Huskvarna och Backetorp ByggConsult AB i Gränna.

”Vi sitter inte på all kunskap i företaget utan arbetar mycket i nätverk”.

Uppdragsgivare

Bland våra kunder finns Trafikverket, vägföreningar, entreprenadfirmor samt kommuner främst i Småland och södra Östergötland.

Broar, specialområde

Som vårt företagsnamn antyder har vi historiskt en särskild koppling till handläggning av broprojekt. Inom detta område förfogar vi helt över egen kompetens. Inom detta segment utför vi kompletta bygghandlingar för renovering och nybyggnad av broar samt brobesiktningar och broinspektioner.

Aktuell teknik & regelsystem

Regelsystemen och tekniken inom entreprenad- och anläggningsbranschen är under ständig under förändring och utveckling. Det gäller som ansvarig projekt- och byggledare att vara uppdaterad på regelsystemet. G2 Brokonsult  jobbar löpande med att anpassa verksamheten till den nya tekniken och följer upp förändringar i regelsystemet kontinuerligt.

Entreprenadjuridik

Det blir alltmer vanligt att entreprenader handlas upp som totalentreprenader. Denna förändring har lett till en ökad efterfrågan på juridisk sakkunskap, särskilt inom anläggningabranschen. Här har vi på G2 Brokonsult ett kunskapsområde, främst genom Jan-Olofs långa erfarenhet och kompetens.

Jan-Olof Göransson samt Erik Göransson konsulter vid g2Brokonsult