Entreprenadsbesiktning

G2 Brokonsult har mångårig erfarenhet av att utföra entreprenadbesiktningar för olika uppdragsgivare. Det kan gälla både entreprenadbesiktning vid olika typer av markanläggningar eller slutbesiktning i samband med nybyggnad och renovering av broar.

Här är ett axplock av entreprenadbesiktning vi genomfört under de senaste åren:

  • Slutbesiktning väg 42 åt Borås stad.
  • Slutbesiktning brorenoveringar åt Linköping kommun
  • Slutbesiktning som biträdande besiktningsman riksväg 50 åt Trafikverket
  • Slutbesiktning järnvägsbroar åt Trafikverket
  • Slutbesiktning ny entré vid Bredstorps Idrottsplats Tranås kommun
  • Slutbesiktning sluttäckning av Tuddarpstippen, Motala kommun

Exempel på entreprenadbesiktning och slutbesiktning