Bygg- & Projektledning

Kvalificerad bygg och projektledning i samband med genomförandet av markentreprenader och broentreprenader är nyckeln till ett effektivt och väl genomfört projekt. g2Brokonsult har lång erfarenhet av att hantera bygg och projektledning i sådana projekt – både i form av både större entreprenader och vid mindre objekt. Utöver bygg och projektledning är också projekteringsledning en av våra verksamheter inom detta område. Här arbetar vi i nätverk med andra konsulter i branschen.

Bilderna nedan är några axplock av de projekt som utförts av G2 Brokonsult AB de senast åren.

Referensobjekt vid bygg och projektledning